Algemene voorwaarden

Laatste invoer op 2017/05/01

Waarschuwing: Door het installeren en gebruiken van de BeWin Solutions ERP-software gaat u akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst:
 
Waarschuwing: u moet dit document zorgvuldig lezen VOORDAT u de software gaat gebruiken, als u een gebruiksrecht verwerft. Door verder te gaan, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze licentie. Als u als KLANT niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, verwijdert u de software voor elk gebruik.
 
De KLANT vertegenwoordigt de persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die een of meer licenties heeft aangeschaft. De SOFTWARE wordt verstaan als gebruiksrecht om de software "BeWin ERP Solutions" verworven door de klant te gebruiken.
 
1. Licentie
Deze licentie wordt verleend aan de klant tegen betaling van een koopsom. Deze software kan worden geïnstalleerd alleen op een personal computer of op een server op een gegeven moment. De software wordt beschouwd als gebruikt zodra deze in "main memory" (ook wel RAM) van een computer of een server aanwezig is. Deze licentie wordt pas overgedragen na volledige betaling van de rechten, zoals aangegeven in de prijslijst op de dag van de overname.
 
2. Het eigendom van de SOFTWARE
Deze software is eigendom van BeWin Solutions S.P.R.L. De klant heeft alleen het recht om de SOFTWARE te gebruiken voor een bepaalde verworven periode.
 
3. Gebruik
De klant moet de software gebruiken voor het gebruik waarvoor hij is verkocht. Het is verboden wijzigingen aan te brengen of te proberen de software te wijzigen, af te schaffen of te trachten deze te ontmantelen. Het is ten strengste verboden om de vermelding "copyright" proberen te verwijderen in de software. De huur of het uitlenen van deze software is verboden. Het verhuren of uitlenen van de software is verboden.
 
4. Het ontbreken van verantwoordelijkheid
De SOFTWARE en de bijbehorende documentatie worden verkocht zoals ze is, ZONDER ENIGE GARANTIE. BeWin Solutions S.P.R.L. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met name in geval van verlies of beschadiging van gegevens in het geval van financieel verlies, in geval van storing, in het geval van tegenstrijdigheid van de informatie in documentatie met het gedrag van de SOFTWARE, indien gedrag van de SOFTWARE anders dan verwacht.
 
5. Documentatie
Duplicatie in het geheel of het gedeeltelijk van documentatie en handleidingen is ten strengste verboden.
 
6. Data Back-up
De klant kiest zelf en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, de methode en de frequentie van beveiligingen van de databases, waardoor een latere restauratie van de gegevens indien nodig. De klant moet dagelijks het goede verloop en de inhoud van de beveiligingen gepland door hemzelf controleren. Het is zeer aanbevolen aan de klant om de beveiligingen van de gegevens te besteden, door ondertekening van een abonnement, aan gespecialiseerde diensten.
 
Aanvaarding van de licentie:
Het feit om de software te behouden of te gebruiken geeft het begrip en de aanvaarding van de voorwaarden van deze licentie weer. Deze overeenkomst mag niet worden gewijzigd, afgeschermd door een originele mail ondertekend door de directie van BeWin Solutions S.P.R.L. Deze licentieovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat zou voortvloeien uit de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het hoofdkantoor
 
BeWin Solutions S.P.R.L.
Bâtiment L
Drève Richelle, 161 Boîte 59
1410 Waterloo
Belgique

De BeWin Solutions S.P.R.L. bedrijf kan dit document op elk gewenst moment wijzigen of amenderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer altijd of u de laatste versie van het document hebt geraadpleegd en u hiermee akkoord gaat.
De datum waarop het document voor het laatst werd gewijzigd wordt aangegeven aan het begin van het document.
;